งานประชุมวิชาการ The 7th Renal and Nutrition Conference 2024 หน่วยโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันที่ 19-21 มกราคม 2567

หน่วยโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ The 7th Renal and Nutrition Conference 2024 : The Magic Kingdom of Nephrology วันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://bit.ly/3riY5wU


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.063 989 0941 หรือ https://www.kidneypmk.com/