การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 โดย แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า "GI PMK GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY BOARD REVIEW COURSE" วันที่ 2 ธันวาคม 2566

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 โดย แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า "GI PMK GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY BOARD REVIEW COURSE" วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิตติยาภา รพ.พระมงกุฏเกล้า