งานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2567 NORTH EASTERN ENDOCRINE CONFERENCE 2024 วันที่ 20-21 มกราคม 2567

งานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2567 NORTH EASTERN ENDOCRINE CONFERENCE 2024 วันที่ 20-21 มกราคม 2567


ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid Grand Orchid Ballroom 2-3


ลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://neec2024.app-mice.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณจารุพร กู้เขียว
โทร.043-363-746 หรือ 085-925-8149
E-mail : ned.endo.esan@gmail.com
FB page : NEEC Endocrine Esan