การประชุมวิชาการประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมผู้ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566

การประชุมวิชาการประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมผู้ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566


สมาคมผู้ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Deep inside diabetes complications” ณ ห้อง Royal Jasmine ชั้น L โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) และ online


ผู้สนใจสามารถ Scan QR code เพื่อลงทะเบียนได้ มีทั้งon-site และ online ในโปสเตอร์การประชุม หรือ https://me-qr.com/k8tmdifx หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0 2348 7071,089 898 6667 หรือ https://thaide.org