การประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai University (CMU) Nephrology Conference (CNC)” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566

การประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai University (CMU) Nephrology Conference (CNC)” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566


หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ “Chiang Mai University (CMU) Nephrology Conference (CNC)” เรื่อง The New Horizons in Nephrology : Reconciling Guidelines with Clinical Practice ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมยู นิมมาน จ.เชียงใหม่


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.cnc2023.net


สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.053 936 542 หรือ www.nephrocmu.com