ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 37 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 37ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี ได้ที่ https://forms.gle/VY9VKnFyQYChAaK27


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0 2716 6744 ต่อ 11 หรือ 081 450 4719,089 139 4555