ขอเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566 Modern Approaches in Pediatric Neurology: From Diagnosis to Therapeutic Innovation ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพด็กแห่งชาติมหาราชินี


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยดูขั้นตอนจากโปสเตอร์งานประชุม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์ชญา ปักศรีสิงห์ โทร.0 98359 4415