งานประชุมวิชาการประจำปี 2567 สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม Eastin Grand พญาไท (BTS พญาไท)


ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดงานประชุมและการรับสมัคร abstract งานวิจัย ได้จากแฟนเพจและเว็บไซต์ www.thaipedlung.org


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2201 1727