งานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 "Overcoming Emergency Nightmare in Operating Theater ฝันร้ายกลายเป็นดี ที่วิสัญญี มข" วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566

งานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 "Overcoming Emergency Nightmare in Operating Theater ฝันร้ายกลายเป็นดี ที่วิสัญญี มข"
วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ขอเชิญชวนวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ที่ https://anes.md.kku.ac.th หรือ QR code ใน poster