การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 Leveling up Pediatric Practices in the Changing World First Announcement วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 Leveling up Pediatric Practices in the Changing World
First Announcement วันที่ 25-27 เมษายน 2567
ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี


Register now: https://meeting.thaipediatrics.org/
ดาวน์โหลดตารางการประชุมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/.../1BKhM9fA7i7cXqw1B6fgRKadlsNt...
ลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code บนโปสเตอร์ หรือ กด/คลิ๊ก link ด้านล่างนี้
https://meeting.thaipediatrics.org/
ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89
https://drive.google.com/.../1geTDcj0ZLVxvPCRI0Yw.../view...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
•ระบบลงทะเบียน: คุณนัททวุฒิ ชั่งรู้กิจ | โทร.02-716-6200 ต่อ 6 | E-mail: thaiped.tor@gmail.com
•การเงิน / ค่าลงทะเบียน: คุณนิศานาถ สอนอาจ | โทร.02-716-6200 ต่อ 4 | E-mail: nisanard1232@gmail.com
•ส่งผลงานประกวด Resident Research Contest 2024 / Oral Presentation (free paper session) / E-Poster:
คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล | โทร.02-716-6200 ต่อ 2 | E-mail: phisisth13@gmail.com