ขอเชิญชวนสมาชิกและบุคลากรทางรังสีทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุม RCRT - RST 2024 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญชวนสมาชิกและบุคลากรทางรังสีทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุม RCRT - RST 2024
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60/2567
หัวข้อ “THE NEW ERA OF RADIOLOGY: INNOVATION, INTEGRATION, AND COLLABORATION” ในรูปแบบ Onsite
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ True Icon Hall ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rcrt-rst2024.org/
และลงทะเบียนได้ที่ https://rcrt-rst2024.org/registration/
ทั้งนี้สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ และ รังสีวิทยาสมาคมฯ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ทางลิงก์ที่แนบมาแล้วด้วยนี้