งานประชุมวิชาการ KKU Pediatric Allergy Respiratory and Critical care Conference 2023 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ร่วมกับหน่วยโรคภูมิแพ้ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ KKU Pediatric Allergy Respiratory and Critical care Conference 2023 (KPARC 2023) ในหัวข้อ “What’s new in Ped chest and Critical care” วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium room Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ โดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://forms.gle/SQ1H4t4sAbN4yWDr8


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิไลรัตน์ โทร.085 0101 765