งานประชุมวิชาการ The 26th Bangkok International Symposium on HIV Medicine วันที่ 17-19 มกราคม 2567

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ The 26th Bangkok International Symposium on HIV Medicine ในวันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 รูปแบบ Hybrid Conference ณ สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bangkoksymposium.hivnat.org/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
HIV-NAT โทร.0 2652 3040