คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง ... "Alternative solutions to increase access to high-cost care: Where are we?" (เก็บ CPE 5 credits)

www.medi.co.th


คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนเพื่อนสมาชิกเภสัชกรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง ... "Alternative solutions to increase access to high-cost care: Where are we?" (เก็บ CPE 5 credits)


สำหรับเพื่อนสมาชิกเภสัชกรที่สนใจด้านนโยบายทางสุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแนวทางทางวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถเสริมสร้างการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูงจากทั่วประเทศ ที่จะส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไปอีกระดับ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.30-16.00 น. สถานที่: โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค


สามารถเข้าไปลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
https://bit.ly/3SFSs7o_High-cost-care_Registration?r=qr