การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข Siriraj Con SICMPH 2024 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข Siriraj Con SICMPH 2024 Theme: Healthcare Sustainability วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code หรือ https://shorturl.at/kyAS0


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2419 2673-4 และ 0 2419 2678