การประชุมวิชาการประจำปี 2567 สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง “Shape the Future of Diabetes” ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ


ผู้สนใจลงทะเบียน สามารถ Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://web.i-regist.com/dmthai/index.php?r=register&project=2567-02


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.084 468 0711 , 0 2716 5412