การประชุมวิชาการ “ 10th CHEST DAY KKU PULMONARY AND CRITICAL CARE IN CLINICAL PRACTICE ” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

สาขาวิชาโรคระบบ​การหายใจ​และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ “ 10th CHEST DAY KKU PULMONARY AND CRITICAL CARE IN CLINICAL PRACTICE ” ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 รูปแบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีโดย Scan QR Code หรือลิ้งค์ https://kku.world/wkhml


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณภัทรพร โทร.043 363 225