ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย 2567 ครั้งที่ 28 วันที่ 18-19 ก.ค. 2567

หัวข้อ "Update & New Trends in Epilepsy Care"
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมห้องประชุมราชมณเฑียรแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์ชญา 02-716-5114