สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 21 สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

สถาบันบำราศนราดูร จัดสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง “Infection Prevention in The Era of Quality Improvement” ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันบำราศนราดูร กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โทร.0 2590 3652 หรือ 0 2590 3443