การอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the non-Rheumatologist” ครั้งที่ 22 วันที่ 21-22 ก.ย.67

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (on-site only)


Early Bird Registration ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 เพียง 1,800฿ เท่านั้น
พร้อมรับหนังสือ rheumatology for non rheumatologist (ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่) จำนวน 1 เล่ม


ลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://tinyurl.com/R4nR2024