การประชุมวิชาการ The 16th Chula Clinical Neuroscience Forum สาขาประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 27-30 สิงหาคม 2567

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการ The 16th Chula Clinical Neuroscience Forum หัวข้อ “Outpatients Neurology: Practical Insights for every day clinical excellence” วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1210 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รูปแบบ Onsite


ผู้สนใจลงทะเบียนสามารถ Scan QR Code ได้ หรือ https://neuromed.md.chula.ac.th/chulaneuroscience/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาประสาทวิทยา โทร.0 2256 4000 ต่อ 80722 หรือ FB: สาขาวิชาประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย