งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2567

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย LIVING WITH HEART FAILURE AND CARDIOMYOPATHY วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://web.i-regist.com/thaiheart/index.php?r=register&project=2567-001


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0 2718 0060-64 หรือ www.thaiheart.org