การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11 สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11 “ Healthy Menopausal Transition and Beyond ” ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูมิธารา ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://forms.gle/gDzksSYBhSz8kFB77 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชยวรรณ เกียรติวัชรชัย โทร.061 491 5425