การประชุม Refresher Course DAT 2024 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จัดการประชุม Refresher Course DAT 2024 ในวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Rajmontien Grand Ballroom โรงแรมมณเฑียร สุรวงค์ กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด แค่ 100 ท่านเท่านั้น


ผู้สนใจสามารถ Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://docs.google.com/forms/d/1-ebANikiTpI81QuenpZc5maUffRG40qGj-6x6lYTTJ8/viewform?edit_requested=true


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2716 5995 หรือ FB : สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย