การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 50 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วันที่ 11-14 ตุลาคม 2567

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 50 “Shaping Knowledge, Improving Practice” วันที่ 11-14 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย Scan QR Code ในโปสเตอร์งานประชุม หรือ https://forms.gle/tExSqKeQqxYowHxF8


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โทร.0 2716 6874 , https://www.idthai.org/Contents/Views/?d=!65!14!!1010! หรือ https://www.facebook.com/IDThailand