เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย สัญญาณเตือนโรคไบโพลาร์

www.medi.co.th


โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) หรือโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติในการควบคุมอารมณ์ ชนิดหนึ่งที่มีการขึ้นและลงของอารมณ์อย่างรุนแรง โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากสารเคมีในสมองทำงานผิดปกติ หรืออาจเกิดในผู้ที่มีความเครียดสะสม หรืออดนอนบ่อยๆ ร่วมด้วย ซึ่งการแสดงออกทางอาการแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มอาการแมเนีย (Mania) หรือเรียกว่า ขั้วบวก
อารมณ์ดี คึกคัก ครื้นเครง
พลังงานล้นเหลือ ทำกิจกรรมต่างๆปริมาณมาก
ความคิดพรั่งพรู พูดมาก
ไม่มีสมาธิ ถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย
หุนหันพลันแล่น
ไม่หลับไม่นอน
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
กลุ่มอาการซึมเศร้า (Depress) หรือเรียกว่า ขั้วลบ
รู้สึกเศร้า ไม่มีความหวัง ไม่มีคุณค่า หรือรู้สึกผิด
อ่อนเพลีย เสียความสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่เคยชอบ
ไม่มีสมาธิจดจ่อ
พฤติกรรมการกินเปลี่ยน
มีปัญหาการนอนหลับ
มีความคิดอยากตาย
ทั้งนี้โดยปกติในแต่ละวัน คนเราจะมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ในระดับหนึ่งแล้วกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รับผิดชอบหน้าที่การงาน ครอบครัว สังคมได้ แต่คนที่มีอารมณ์ผิดปกติ คือ เกิดอารมณ์ขั้วบวกหรืออารมณ์ขั้วลบเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ขึ้นไป และไม่สามารถกลับเข้าสู่อารมณ์ปกติได้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวแนะนำควรมาพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสม


อาการรุนแรงที่ควรรีบมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วน
มีความคิดอยากตาย
มีอาการทางจิต/อาการคล้ายโรคจิตเภทที่รุนแรง
กระสับกระส่ายมาก
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
การวินิจฉัยโรคอารมณ์สองขั้วเริ่มจากการซักประวัติโดยละเอียดร่วมกับการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อแยกโรคจากภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายโรคอารมณ์สองขั้ว


สำหรับการรักษาโรคอารมณ์สองขั้วรักษาได้โดยใช้ยากลุ่มควบคุมอารมณ์ ยาต้านเศร้าและยารักษาอาการทางจิต ตามอาการร่วมกับการทำจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัดและการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน กรณีมีอาการรุนแรงทางจิตหรือมีความคิดอยากตาย ควรได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล