กินยาความดัน แล้วจะเป็นโรคไต จริงไหม ? มาหาคำตอบกัน

ความจริงแล้ว : การไม่รักษาความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้เกิดอันตรายที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น
* เส้นเลือดสมอง แตก ตีบ ตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
* กล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ไหว ทำให้หัวใจโต
* หอบเหนื่อย เรียกว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว
* หลอดเลือดหัวใจตีบ อุดตัน ทำให้เจ็บหน้าอก
*กล้ามเนื้อหัวใจตาย ช็อค เรียกว่า ภาวะหัวใจวาย
* ไตวาย ไตเสื่อม อาจต้องไปฟอกไต


ดังนั้น : การกินยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงและพบแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการป้องกัน และชะลอกาวะไตวาย ไตเสื่อม อย่าหยุดยารักษาความดันโลหิตสูงเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์


ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์