อย.เตือนอย่าหลงเชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SICA SURE อ้างช่วยเพิ่มความสูง หลังใช้ 3-5 เดือน

ผลิตภัณฑ์ SICA SURE ซึ่งมีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์ และข้อความ อ้างเป็นนมเพิ่มความสูง หลังจากใช้เพียง 3-5 เดือน ถือเป็นการโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. เป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ซึ่ง อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืน พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ต่อไป.