เกิดแผลเรื้อรังที่ลิ้นสัญญาณเตือน 'มะเร็งลิ้น' โรคร้ายในช่องปาก

"มะเร็งลิ้น เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในช่องปาก มักเกิดขึ้นกับเซลล์ที่ผิวลิ้น มะเร็งชนิดนี้สามารถลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก และปอด"
สัญญาณเตือนมะเร็งลิ้น:
- แผลในช่องปากที่ไม่หายไปภายใน 2 สัปดาห์
- ก้อนเนื้อบนลิ้น
- เลือดออกจากลิ้นโดยไม่มีสาเหตุ
- เจ็บลิ้น
- กลืนอาหารลำบาก
- พูดลำบาก
- เสียงเปลี่ยน
- รู้สึกชาที่ลิ้น
- น้ำหนักลด
อาการของมะเร็งลิ้น:
อาการของมะเร็งลิ้นจะขึ้นอยู่กับระยะของโรค ในระยะแรกผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใด ๆ ในระยะต่อมาผู้ป่วยอาจมีอาการดังต่อไปนี้
- แผลในช่องปากที่ไม่หายไป
- ก้อนเนื้อบนลิ้น
- เลือดออกจากลิ้นโดยไม่มีสาเหตุ
- เจ็บลิ้น
- กลืนอาหารลำบาก
- พูดลำบาก
- เสียงเปลี่ยน
- รู้สึกชาที่ลิ้น
- น้ำหนักลด
- ต่อมน้ำเหลืองโต
สาเหตุของมะเร็งลิ้น:
สาเหตุของมะเร็งลิ้นยังไม่ทราบแน่ชัด
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลิ้น ได้แก่
- การสูบบุหรี่
- การดื่มแอลกอฮอล์
- การเคี้ยวหมาก
- การติดเชื้อไวรัส HPV
- ภาวะขาดวิตามิน B12
- สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดี
การรักษามะเร็งลิ้น:
การรักษามะเร็งลิ้นจะขึ้นอยู่กับระยะของโรค สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย และความต้องการของผู้ป่วย
วิธีการรักษาที่พบบ่อย ได้แก่
- การผ่าตัด
- เคมีบำบัด
- รังสีรักษา
- ภูมิคุ้มกันบำบัด

วิธีป้องกันมะเร็งลิ้น:
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
- ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม
- เลิกเคี้ยวหมาก
- ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ
- ทานอาหารที่มีวิตามิน B12 สูง
- รักษาสุขอนามัยในช่องปากให้ดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล :https://www.tnnthailand.com/news/health/163495/