การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่มีภาวะลำไส้อุดตันและภาวะช็อก (Colorectal cancer form Gut obstruction and Hypovolemic shock)