ตรวจเลือดช่วยวินิจฉัยหัวใจวายได้รวดเร็ว

นักวิจัย กล่าวว่า ควรให้ใช้การทดสอบเลือดที่สามารถตัดประเด็นหัวใจวายไปได้ภายใน 20 นาที เป็นการตรวจที่ทำได้ประจำเป็นปกติ
     คณะทำงานจาก King’s College London ได้ทดสอบเลือดกับผู้ป่วยและกล่าวว่า สามารถบรรจุการตรวจทดสอบ cMyC ไว้ในบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ของอังกฤษได้ภายใน 5 ปี
     นักวิจัยให้ความเห็นว่า จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพได้หลายล้านปอนด์ในแต่ละปี โดยช่วยให้เตียงผู้ป่วยว่างและส่งผู้ป่วยที่แข็งแรงกลับบ้านได้
     ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเจ็บหน้าอกประมาณ 2 ใน 3 จะไม่เป็นโรคหัวใจวาย
     การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า ECG จะแสดงให้เห็นถึงโรคหัวใจวายได้อย่างรวดเร็ว แต่การแยกแยะโรคที่มีอาการน้อยกว่าและพบได้มากกว่าออกไป ซึ่งยังคงเป็นโรคที่คุกคามชีวิตได้นั้น ยังทำได้ไม่ดีนัก
     ปัจจุบันผู้ป่วยที่ปวดหน้าอกซึ่งมีอาการน่าสงสัยและมีผล ECG ที่ชัดเจนสามารถรับการตรวจทดสอบเลือดวินิจฉัยโรคหัวใจวาย เรียกว่า การตรวจหา troponin เมื่อผู้ป่วยมาถึงศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แต่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก 3 ชั่วโมงต่อมา เพื่อหาสัญญาณความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ

     Alison Fullingham อายุ 49 ปี จากบอสตัน ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอกำลังเป็นโรคหัวใจวาย เมื่อเธอรู้สึกเจ็บในหน้าอกส่วนบน คอ และขากรรไกร
     แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใน ECG ของเธอ แต่ตอนแรกแพทย์สงสัยว่าเธอเป็นโรคตื่นตระหนก หรือโรคแพนิค (panic attack) เล็กน้อย
     แต่แค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเท่านั้น เมื่อผลการตรวจ troponin ของเธอกลับมา แสดงถึงผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

การวินิจฉัยที่รวดเร็ว
     การศึกษาหลายชิ้น แสดงว่า ระดับ cMyC (cardiac myosin-binding protein C) ในเลือดเพิ่มขึ้นเร็วกว่าและไปถึงระดับที่สูงกว่าโปรตีน troponin หลังเป็นโรคหัวใจวาย
     นั่นหมายความว่า แพทย์สามารถใช้การทดสอบแบบใหม่เพื่อตัดประเด็นโรคหัวใจออกไปได้โดยตรงด้วยอัตราส่วนผู้ป่วยที่สูงขึ้น ตามที่คณะผู้วิจัยรายงานผลการค้นพบจากการทดลองในวารสาร Circulation
     คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจเลือดหา troponin และ cMyC กับผู้ป่วยเกือบ 2,000 คน ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และสเปน ด้วยอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
     การทดสอบแบบใหม่ทำได้ดีกว่า ช่วยให้ความชัดเจนกับผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงแรก จากที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอก
     Dr. Tom Kaier หนึ่งในคณะผู้วิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก the British Heart Foundation (BHF) ที่ St Thomas' Hospital กรุงลอนดอน กล่าวว่า “งานวิจัยของเราแสดงว่าการตรวจทดสอบแบบใหม่มีศักยภาพในการรับรองยืนยันกับผู้ป่วยมากกว่าหลายพันคนด้วยการทดสอบเพียงหนึ่งเดียว ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น และเตียงที่มีค่าในศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลว่างมากขึ้นทั่วทั้งประเทศ”
     เขาบอกว่าถ้าใช้การทดสอบนี้ได้เป็นประจำทุก ๆ วัน จะช่วยให้แพทย์ได้รับผลที่น่าเชื่อถือภายใน 15 ถึง 30 นาที อย่างไรก็ตาม เวลานี้ใช้ได้เฉพาะเพื่อการวิจัยเท่านั้น
     โรงพยาบาลของ Dr. Kaier ดำเนินการตรวจเลือด troponin ประมาณ 7,800 ครั้ง ในแต่ละปี จากการคำนวณของเขา แสดงว่า การเปลี่ยนไปตรวจ cMyC จะประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลได้ 800,000 ปอนด์ (ประมาณ 36 ล้านบาท) จากการที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวน้อยลง และคาดว่าจะประหยัดสำหรับโรงพยาบาลแห่งอื่นในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จะมากถึงหลายล้านปอนด์ เขากล่าว
     Prof. Simon Ray จาก British Cardiovascular Society กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการวิจัยมากขึ้นก่อนที่จะสามารถใช้การทดสอบแบบใหม่แทนการทดสอบ troponin
     “ไม่เหมือนกับการตรวจเลือดที่ทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งต้องทำซ้ำอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หลังมีอาการเจ็บหน้าอก วิธีใหม่ดูเหมือนกับการตรวจเพียงครั้งเดียวเพียงพอที่จะตัดสินได้อย่างมั่นใจว่าผู้ป่วยเป็นหรือไม่เป็นโรคหัวใจวาย ไม่เพียงแต่จะสามารถตรวจได้แต่เนิ่น ๆ หลังจากเริ่มมีอาการ แต่ยังทำได้ดีกว่าในการแยกแยะระหว่างโรคหัวใจวายและสาเหตุอื่น ๆ ของอาการเจ็บหน้าอก นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก”

บรรยายภาพที่ 2 : Alison Fullingham ได้รับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดโคโรนารี