ปัญหาการมองเห็นมักเกิดกับทารกที่ติดเชื้อซิก้า

นักวิจัย กล่าวว่า เมื่อการติดเชื้อซิก้าในมดลูก ดวงตาของทารกอาจประสบปัญหาได้
     การศึกษา 2 ชิ้น กับทารกชาวบราซิลที่ยืนยันแล้วและที่ยังสงสัยว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าในมดลูก พบว่า ทารกทุกคนมีปัญหาการมองเห็น ปัญหาเหล่านี้ครอบคลุมไปถึงการเกิดแผลเป็น ตาเหล่ การเคลื่อนไหวตาซ้ำไปซ้ำมา และสายตาเลือนราง (low vision)
     ผู้เขียนรายงานการศึกษา กล่าวว่า จากทารกที่ศึกษา 102 คน พบว่า ประมาณร้อยละ 40 มีความผิดปกติของดวงตาและทุกคนมีความบกพร่องในการมองเห็น
     มีการเผยแพร่การค้นพบนี้ใน Journal of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
     เนื่องจากทารกทั้งหมดมีความบกพร่องในการมองเห็น การค้นพบดังกล่าวได้แสดงว่า “ความบกพร่องในการมองเห็นนั้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเกี่ยวข้องกับความเสียหายซึ่งเกิดกับระบบประสาทส่วนกลาง” Dr. Liana Venturaจาก HOPE Eye Hospital ใน Recife ประเทศบราซิล กล่าว เธอเป็นผู้นำการเขียนรายงาน 1 ใน 2 ชิ้นนี้
     “ผลการค้นพบเหล่านี้สนับสนุนความเห็นของเราที่ว่า ความเสียหายของสมองเป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องในการมองเห็น” ในทารกที่ติดเชื้อซิก้า Dr. Liana Ventura กล่าวในข่าวของวารสาร
     ซิก้าสามารถทำให้เกิดความบกพร่องแต่กำเนิดกับระบบประสาทและสมอง เช่น ภาวะศีรษะเล็ก (microcephaly) เมื่อทารกเกิดมาพร้อมกับสมองและกะโหลกที่พัฒนาไม่เต็มที่
     จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้มากขึ้นว่า การติดเชื้อซิก้าในมดลูกมีผลอย่างไรกับตาของทารก Dr. Sonja Rasmussen แห่ง U.S. Centers for Disease Control and Prevention และคณะผู้ร่วมงานเขียนในบทบรรณาธิการของวารสาร