“สธ.” ประชุมวิดีโอทางไกลเตรียมรับงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กระทรวงสาธารณสุขประชุมวิดีโอทางไกลศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ย้ำให้ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาล อยู่ประจำในพื้นที่ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
     นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า การประชุมเป็นการเตรียมพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนให้ความสำคัญสูงสุดในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มกำลัง สุดความสามารถ โดยให้การดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง และสถานที่จัดงานทั่วประเทศ
     สำหรับในส่วนภูมิภาคที่มีพระเมรุมาศจำลองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมงานพระราชพิธีโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังท้องสนามหลวงนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2560 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ เพื่อให้การดูแลผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารจัดการจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่
     พร้อมกันนี้ได้ขอเชิญชวนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขสมัครเป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข และร่วมจัดอบรมให้ประชาชนจิตอาสามีความรู้โดยใช้คู่มือของกรมการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ขอให้ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด อยู่ประจำในพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลางานพระราชพิธีด้วย
     ทั้งนี้ จากรายงานผู้มารับบริการที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 – 1 ตุลาคม 2560 ทั้งหมด 3,762,905 ราย อาการที่พบส่วนใหญ่ เป็นลม วิงเวียน ความดันโลหิตสูง อ่อนเพลีย ขอให้ประชาชนที่จะร่วมงานพระราชพิธีเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมหมวก พัด อาหารแห้ง น้ำดื่มหรือภาชนะสำหรับเติมน้ำ ผู้มีโรคประจำตัวควรพกยาประจำตัว ผู้สูงอายุหรือประชาชนที่เดินทางมาคนเดียว ควรเขียนชื่อ นามสกุล รายละเอียดประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัวโรงพยาบาลที่รักษา เก็บติดตัวไว้ตลอดเวลา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อญาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลหากเป็นลมหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน