ใช้ glucocorticoids ขนาดยาต่ำปลอดภัย

กับผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะแรก

แพทย์มักสั่งยา glucocorticoids ขนาดยาต่ำให้ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis: RA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของโรค แต่ยังมีข้อโต้แย้งสำหรับความปลอดภัยของยานี้
     ข้อแนะนำ กล่าวว่า สามารถใช้ยาสเตียรอยด์เป็นการบำบัดที่ให้ผลในระยะสั้นสำหรับข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่ควรลดทอนใช้ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในทางคลินิก
     อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยหลายรายยังใช้ยาสเตียรอยด์ขนาดต่ำอยู่ต่อไป และบางคนเห็นว่า การใช้ยา prednisone ที่ขนาด ≤5 mg เป็นประจำทุกวัน มีความปลอดภัย
     ในการศึกษากลุ่มเชิงสังเกตการณ์จากประเทศฝรั่งเศส คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย 602 คน (อายุเฉลี่ย 48 ปี ร้อยละ 79 เป็นผู้หญิง) อยู่ในระยะแรกของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยผู้ป่วย 386 คน ได้รับยา glucocorticoids ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยา prednisoneขนาดต่ำ (เฉลี่ย 3.1 mg ทุกวัน)อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่าง 7 ปี ที่มีการติดตามผล
     การใช้ยาสเตียรอยด์มีการผันแปรเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการใช้ กล่าวคือ ตั้งแต่ 6 เดือน หรือน้อยกว่า ในจำนวนร้อยละ 19 ของผู้รับยา จนถึงใช้นาน 6 ปี กับร้อยละ 18 ของผู้รับยา ร้อยละ 50 ของผู้รับยาใช้ยา glucocorticoids เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วย 216 คน ที่ไม่ได้รับยาสเตียรอยด์ ผู้ที่ได้รับยามีปฏิกิริยาของโรคมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์และพวกชีวสาร
     พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม สำหรับผลลัพธ์รวมเบื้องต้น (ได้แก่ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด การติดเชื้อร้ายแรง และกระดูกหัก)
     แพทย์โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เชื่อว่า ควรสั่งยารูมาตอยด์ในขนาดยาต่ำที่สุดและเป็นเวลาสั้น ๆ เท่าที่จะเป็นได้ การศึกษาครั้งนี้ แสดงว่า ยาขนาดต่ำมาก (<5 mg ต่อวัน) ค่อนข้างปลอดภัย การหยุดยาสเตียรอยด์หมดเลยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ป่วยบางคนที่มีอาการขึ้นมา แม้จะลดทอนยาที่มีขนาดต่ำลงไปอีกก็ตาม