ใช้ยาต้านไวรัสแต่เริ่มแรกสกัดเอชไอวีไม่อยู่

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีมาไม่นานก่อนจะเริ่มรับการรักษาเพื่อการป้องกัน ยังคงมีเชื้ออยู่ แม้จะเริ่มใช้ยาต้านไวรัสตั้งแต่แรกสุดก็ตาม
     มีหลักฐานหนักแน่น แสดงว่า การเริ่มให้ยาต้านไวรัส (Antiretroviral Therapy: ART) ระหว่างการติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน จะลดขนาดของรังโรคเอชไอวี (HIV reservoir) ลงได้ และขณะนี้คณะผู้วิจัยได้รายงานถึงผลการรักษาของผู้ชาย 2 คน ในระหว่างมีการติดเชื้อเอชไอวีแบบเฉียบพลันมาก (hyperacute HIV infection) โดยทราบถึงผลในขณะที่ผู้ป่วยกำลังเริ่มใช้ยา ART เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส (Preexposure Prophylaxis: PrEP)
     ผู้เข้าร่วมการศึกษาคนที่ 1 เริ่มต้น PrEP หลังจากได้พบกันก่อนหน้านี้ ซึ่งการทดสอบเอชไอวีในตอนนั้นได้ผลเป็นลบ ในวันที่ 7 หลังจากเริ่ม PrEP พบว่า ปริมาณ HIV RNA ที่เป็น 0 ในวันที่มีการรักษากลับมาอยู่ที่ 220 copies/mL แม้การทดสอบเอชไอวีด้วยชุดทดสอบรุ่นที่ 4 จะเป็นลบ แต่ได้เปลี่ยนให้ไปใช้ยาต้านไวรัส 4 ขนาน ทันที (เมื่อมองย้อนกลับ ประเมินว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ 10 วัน ก่อนเริ่มใช้ ART เพื่อการป้องกัน) ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า จะไม่พบไวรัสในตัวอย่างจากเลือด, ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ (ileum), ไส้ตรง, ต่อมน้ำเหลือง, ไขกระดูก และน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (Cerebrospinal Fluid: CSF)
     เมื่อ CD4 cell มากกว่า 500 ล้าน ถูกถ่ายโอนเข้าไปในหนูที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมือนมนุษย์ ได้ตรวจพบเอชไอวีจำนวนเล็กน้อยในสัตว์ทดลองเพียง 1 ใน 10 ตัว จากการติดตามการทดสอบที่ขยายผลและหลังจากใช้ ART 34 เดือน พบว่า ผู้ที่รับ ART ซึ่งมีการติดตามอย่างใกล้ชิด มีไวรัสกลับมาใหม่ 7.4 เดือนต่อมา
     ผู้เข้าร่วมการศึกษาคนที่ 2 ซึ่งเริ่มการรักษาโดยตั้งใจให้เป็น PrEP เช่นกัน พบว่า ติดเชื้อเอชไอวีจากการทดสอบ HIV RNA ตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา และเปลี่ยนไปใช้ ART 4 ขนาน จากการใช้วิธีประเมินทางการวิจัยที่มีความไวสูง ได้ตรวจพบเอชไอวีระดับต่ำในเซลล์เม็ดเลือด แต่ไม่พบในไขกระดูก เนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง หรือ CSF ผู้ป่วยยังคงใช้ยา ART อยู่
     ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้ล้มเหลวกับ PrEP แต่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนเริ่มใช้ยา ART เพื่อการป้องกัน โดยพบเมื่อรับการตรวจทดสอบ HIV RNA ตอนเริ่มต้นการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล PrEP ทั้ง 2 กรณี แสดงให้เห็นความจริงว่า แม้แต่การเริ่มใช้ ART แต่แรก ๆ ระหว่างการติดเชื้อแบบเฉียบพลันมาก จะไม่รักษาเอชไอวีได้ เราจำเป็นต้องมีการรักษาเพิ่มเติมเพื่อถอนรากถอนโคนหรือจำกัดไวรัสให้เห็นผล กรณีดังกล่าวยังเตือนเราว่า ก่อนเริ่ม PrEP นอกเหนือจากการทดสอบด้วยชุดทดสอบเอชไอวีรุ่นที่ 4 เราควรตรวจ HIV RNA ถ้าบุคคลนั้นมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงมาไม่นานหรือมีโอกาสอื่นที่จะมีการสัมผัส