ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ประกาศความสำเร็จ 10 ปี

พร้อมโชว์รางวัลล่าสุด Best Medical Practice

ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ประกาศความสำเร็จครบรอบ 10 ปี สู่ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อผู้มีบุตรยาก อันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมโชว์อัตราความสำเร็จด้านการรักษาผู้มีบุตรยากระดับสากล  และความสำเร็จด้วยการคัดกรองโรคพันธุกรรมต่าง ๆ กว่า 100 โรค อาทิ  โรคธาลัสซีเมีย และ SMA กล้ามเนื้ออ่อนแรง ประกาศเดินหน้าเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ ในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปช่วยแก้ปัญหาโรคพันธุกรรมในแถบภูมิภาคเอเชีย พร้อมโชว์รางวัลล่าสุด “Best Medical Practice” จาก European Medical Association 

     นายศรายุธ อัสสมกร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. กล่าวว่า ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 จากความร่วมมือของกลุ่มแพทย์ไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก และศูนย์จีเนีย จากนครซิดนีย์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ด้านเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก และประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยคุณภาพตัวอ่อนก่อนการย้ายฝากมากที่สุดแห่งหนึ่งในระดับสากล โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในระดับสากลมากมาย อาทิ พ.ศ. 2554 ประกาศความสำเร็จของการคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนที่ปลอดโรคธาลัสซีเมียและมีเซลล์ที่เข้ากันได้ระหว่างพี่และน้อง เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาโรคธาลัสซีเมียสำหรับพี่ที่เป็นโรคให้หายขาดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน PGD โดยการใช้เทคนิค PCR สำหรับการตรวจภาวะของโรคธาลัสซีเมียในตัวอ่อน ร่วมกับการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อระหว่างพี่และน้อง พ.ศ. 2556 ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. ร่วมกับ บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งแรกในเอเชียด้วยการใช้เทคนิค PGD-PCR ร่วมกับ HLA Matching ซึ่งเป็นเทคนิคในการคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนที่ปลอดโรคธาลัสซีเมียและมีเซลล์ที่เข้ากันได้ระหว่างพี่และน้อง พร้อมเก็บเซลล์ต้นกำเนิดอย่างมีคุณภาพเพื่อปลูกถ่ายในการรักษาสำหรับพี่ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ พ.ศ. 2557 ประกาศความสำเร็จครั้งแรกในเอเชียด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และเทคนิค PGD-PCR เป็นเทคนิคในการคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชนิดที่ 1 หรือ SMA type1 และ พ.ศ. 2560 เป็นศูนย์แรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนแบบอัตโนมัติมาใช้ในประเทศไทย
     ปัจจุบันทางศูนย์ยังมีให้บริการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยแบบครบวงจร และบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อตั้งหรือพัฒนาศูนย์บริการผู้มีบุตรยาก พร้อมรับบริหารงานคลินิกและห้องปฏิบัติการ อีกทั้งทางศูนย์ยังมีเครือข่ายในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น จีน เวียดนาม บังกลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย พม่า ไว้คอยให้คำปรึกษาและบริการอีกด้วย จากความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ล่าสุดทางศูนย์ได้รับคัดเลือกจาก European Medical Association หรือ สมาพันธ์ทางการแพทย์แห่งยุโรป ให้เข้ารับรางวัล “Best Medical Practice” ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทางศูนย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงศักยภาพในฐานะที่เป็นฮับของภูมิภาคเอเชีย เพื่อจะนำมาซึ่งชื่อเสียงสู่ประเทศ และเพื่อเผยแพร่และขยายองค์ความรู้ของคนไข้ที่มีความเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมต่อไปในอนาคต