มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC) "NEW FRONTIERS TO IMPROVE ANESTHESIA OUTCOME" Hybrid Conference Onsite&Online
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.acmrrama.com